Logo
Artistiaid

Mae Swtan yn lle delfrydol i artistiaid a ffotograffwyr, grwpiau ac unigolion fel ei gilydd, gan fod hwn yn fwthyn unigryw mewn lleoliad o harddwch naturiol eithriadol, ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig lle mae morluniau gwych a machlud haul godidog.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys LLE PARCIO AM DDIM a thoiledau cyhoeddus, caffi lleol a bwyty.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom i gael mwy o wybodaeth.

Trefnir gweithdai artistiaid drwy Joanne Boon Thomas – cysylltwch a hi ar www.artbyboon.co.uk

Beth am gofrestru i Gystadleuaeth Arlunio Swtan - manylion llawn ar y tudalen Digwyddiadau!

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 11:27
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...