Logo

Contact

Am fwy o wybodaeth am Swtan neu Gyfeillion Swtan

Mrs M Owen
Dilwyn
Porth Swtan
Ynys Môn


Rhif ffôn: 01407 730 186
swtan@hotmail.co.uk

Cysylltu a Lleoliad

Mae Swtan wedi ei leoli ym Mhorth Swtan, sy’n lleoliad hyfryd ar arfordir gorllewinol Môn, taith o tua 15 munud o Gaergybi. Mae’r ardal o gwmpas Swtan wedi ei dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol, lle mae traethau bendigedig, morlin trawiadol, a nifer o atyniadau naturiol diddorol ac mae Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn mynd heibio i’r bwthyn. Felly gallwch gyfuno ymweliad â Swtan a nifer o lefydd gwych eraill yn lleol, fel:

  • Melin Llynon (yr unig felin sy’n dal i weithio ym Môn)
  • traethau Porth Swtan, Borthwen, Porth Tywyn Mawr a Chemaes
  • gwarchodfa natur y RSPB yng Nghemlyn
  • pentref pysgota Cemaes
  • tref gopr Amlwch a Mynydd Parys
  • Amgueddfa Forwrol Caergybi

Sut i gyrraedd Swtan o gyfeiriad y Fali

Dilynwch ffordd yr A5025 drwy bentrefi Llanynghenedl a Llanfachraeth nes dod i Lanfaethlu. Yna trowch i’r chwith yn Llanfaethlu lle mae arwydd ‘Porth Swtan/Church Bay’, heibio i Dŷ Coffi Griffith Reade, ac ar ôl tua milltir a hanner byddwch yn cyrraedd Porth Swtan. Trwoch i’r chwith i gyfeiriad y traeth a dilynwch yr arwyddion BROWN fydd yn eich arwain i faes parcio wrth ymyl Swtan.

Sut i gyrraedd Swtan o Amlwch

Dilynwch yr arwyddion am y Fali (A5025) o Amlwch, gan fynd drwy Borthllechog a Chemaes, a heibio i Orsaf Bŵer yr Wylfa ar yr ochr dde, nes dod i bentref Llanrhuddlad. Trowch i’r dde wrth Ysgol Cylch y Garn (arwydd ‘Porth Swtan/Church Bay’), dilynwch y ffordd heibio i bentref Rhydwyn ar y chwith a throwch i’r dde ym mhendraw’r ffordd. Ewch i lawr yr allt heibio i’r eglwys ar y dde. Gallwch weld Swtan o’r ffordd hon sy’n mynd uwchben y traeth. Dilynwch yr arwyddion am y traeth, yna dilynwch yr arwyddion BROWN fydd yn eich arwain i Swtan.

Cysylltau Defnyddiol ...

www.visitanglesey.co.uk

www.discoveranglesey.com

www.visitanglesey.co.uk/anglesey_coastal_path

www.angleseywalkingfestival.com

www.mentermon.com

www.nationaltrust.org.uk/main/w-global/w-localtoyou/w-wales.htm

www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-findaplace/w-plasnewydd.htm

www.rspb.org.uk

www.rspb.org.uk/reserves/guide/s/southstackcliffs/index.asp

www.lobster-pot.net

www.anglesey-services.com

www.attractionsnorthwales.co.uk/attractions/llynnon-mill

www.ucheldre.org

www.copperkingdom.co.uk

www.holyheadmaritimemuseum.co.uk

www.pilipalas.co.uk

www.visitanglesey.co.uk/oriel_ynys_mn-22.aspx

www.visitanglesey.co.uk/beaumaris_gaol-34.aspx

www.tal-y-foel.co.uk

www.visitanglesey.co.uk/south_stack_lighthouse-40.aspx

www.angleseyseazoo.co.uk

www.tentop.co.uk

www.foelfarm.co.uk

www.cadw.wales.gov.uk/default.asp?id=282

www.angleseycircuit.com

www.keithandrew-art.com

http://angleseyattractions.co.uk

www.menaiholidays.co.uk
www.angleseywalkingholidays.com
www.frixo.com

www.morfalodge.co.uk

www.ogwenbank.co.uk

www.westpointresort.co.uk

www.angleseyyurtholidays.co.uk
 

Last Updated on Monday, 17 February 2014 19:11
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...