Logo
Cyfeillion Swtan

Ffurfiwyd Cwmni Cyfeillion Swtan Cyf yn 1985, gan weithio gyda Menter Môn, i ddenu arian o Ewrop ar gyfer adfer y bwtyn to gwellt unigryw hwn. Mae’r bwrdd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r bwthyn.

Y Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn cynnwys grŵp bach o wirfoddolwyr lleol.

Aelodaeth

Mae tanysgrifiadau aelodaeth yn helpu tuag at gynnal a chadw Swtan.

Aelodaeth Flynyddol ar gael:

Oedolyn: £7

Oedolyn ychwanegol yn yr un cyfeiriad: £5

Teulu (2 oedolyn a 2 o blant hyd at 16 oed): £15

Pensiynwyr (dros 60 oed): £5

Aelodau am oes:

Unigolyn: £60

2il aelod yn yr un cyfeiriad: £40

Cliciwch yma i anfon e-bost atom i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli.

Gwirfoddolwyr

Mae Cyfeillion Swtan yn croesawu unrhyw gymorth gan wirfoddolwyr bob amser - os oes gennych sgiliau gweinyddol / ysgrifenyddol / neu ymarferol eraill i’w cynnig, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli.

STOP PRESS!

Mae Cyfeillion Swtan yn awyddus i benodi rhywun fel TRYSORYDD i'r Elysen. Os oes ganddoch ychydig o amser a profiad o waith cyfrifydd dowch i gysylltiad efo'r Trysorydd!

Last Updated on Monday, 16 June 2014 11:07
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...