Logo
Gwefan Swyddogol Amgueddfa Teftadaeth Swtan PDF Print E-mail

Mae Swtan yn enghraifft o fwthyn to gwellt o’r 16eg ganrif yng Nghymru sydd wedi cael ei adfer yn llawn. Mae wedi ei leoli ar arfordir gorllewinol hardd Ynys Môn yng Ngogledd Cymru, ym mhentref hyfryd Porth Swtan.

Mae’r bwthyn yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae’n cael ei brydlesu a’i redeg gan grŵp o bobl leol, frwdfrydig, sef Cyfeillion Swtan [Elusen Gofrestredig rhif 1138229], fel amgueddfa treftadaeth i warchod ein hanes a’n diwylliant.

Mae ymwelwyr yn gallu camu’n ôl mewn amser a chael cipolwg ar fywyd cefn gwlad yng Nghymru tua 1900.


Ychydig o hanes Swtan…

Mae’r bwthyn mewn ardal arbennig o hyfryd ym Mhorth Swtan ac mae’n bosibl mynd ato mewn car [gweler y map] neu gerdded ato ar hyd y llwybr arfordirol.

Mae lle parcio, toiledau cyhoeddus a lluniaeth ar gael yn ystod y tymor gwyliau yng Nghaffi Wavecrest gerllaw ac ym mwyty’r Lobster Pot.


Tarddiad yr enw

Mae sawl cynnig wedi ei wneud i esbonio tarddiad yr enw Porth Swtan. Rydym ni’n cyd-fynd â’r esboniad iddo gael ei enwi ar ôl y pysgod a arferai gael eu dal yma, sef y swtan neu’r ‘whiting’ yn Saesneg.

Cyfeirir ato fel Church Bay ar fapiau, h.y. dyma’r enw a roddwyd ar y lle gan forwyr o Loegr oedd yn enwi ardaloedd ar hyd yr arfordir ar ôl unrhyw adeiladau neu lefydd lleol oedd i’w gweld yn amlwg. Mae’n hawdd gweld tŵr uchel eglwys y plwyf Llanrhuddlad o’r môr.

Cliciwch yma i weld yr oriau agor a’r tâl mynediad.

Last Updated on Thursday, 16 February 2017 12:17
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...