Logo

TAL MYNEDIAD 2017

Oedolyn: £4.00

Pensiynwyr: £3.00

Plant rhwng 7 ac 16: £1

Aelodau o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (NT)  £2.50

Bwciadau Grwp £2.50 y person

Ffoniwch i drefnu ymweliadau grŵp


ORIAU AGOR 2017 - o 11 o'r gloch tan 4.

O'r 14 o Ebrill tan y 23 o Ebrill (Pasg)

O Ddydd Gwener 26 o Fai tan ddiwedd Mis Medi, ar agor 6 diwrnod yr wythnos ar wahan i ddydd Llun.

Mae yna faes parcio preifat di-dal ar y safle i ymwelwyr Swtan.

Ar agor POB Gwyl y Banc.* Calendr Digwyddiadau Swtan 2017 *


Chwefror 21ain. 7.30yh. Noson Cwis yn y 'Lobster Pot', £6 y pen, i gynnwys bwffet ysgafn. Elw at Gyfeillion swtan, Elusen

Gofrestregid 113229. PLIS wnewch chi gysylltu o flaen llaw efo enwau trwy: swtan@hotmail.co.uk, neu 01407 730 186/01407 730 156.

Diweddaru: cafwyd noson bleserus iawn yn y Lobster Pot, elw o £400 i Gyfeillion Swtan.

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi'r digwyddiad!


Ebrill 27fed - Cyfarfod Cyffredin Blynyddol Cyfeillion Swtan, am 7.30yh yn Swtan, croeso i bawb.


Gorffennaf 28 - noson yng  nghwmni y Brodyr Magee! 

alt

Gwyl Haf - ar y 29 a 30ed o Orffennaf. 

alt

Os oes rhywun yn berchen hen gerbyd ne feic modur buasem yn falch i chi ddod i'r Wyl i'w ddangos. Cysylltwch a John/Hazel ar 01407 731079 ne ebost hazel.smith7@gmail.com

AWST 24 - Helfa Drysor a BBQ. Cychwyn o faes parcio Porth Swtan rhwng 6 a 7 y nos. Cost £6 y pen. Nodi enwau ymlaen llaw os gwelwch yn dda er mwyn trefnu arlwyaeth. Cysylltwch a'r Ysgrifennydd ar 730186 ne trwy swtan@hotmail.co.uk.

MEDI 4ydd - CADW Drysau Agored - mi fydd Swtan ar agor o 12 tan 4 yp. Mynediad a pharcio preifat am ddim.


STOP PRESS!

Mae Cyfeillion Swtan yn awyddus i benodi Trysorydd; os oes gennych ychydig o amser rhydd a phrofiad o gadw cyfrifon cysylltwch a'r Ysgrifennydd.

Hefyd yn awyddus i gael mwy o wirfoddolwyr (gyda chyflog) i helpu allan efo'r Amgueddfa, os oes ganddoch oriau rhydd ac yn edrych am ychydig o waith, be am roi caniad i'r Ysgrifennydd?

Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 08:43
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...