Logo
Ysgolion

Mae’n bosibl trefnu ymweliadau gan ysgolion i Swtan yn ystod y tymor (tu allan i amseroedd agor i’r cyhoedd). Mae Cyfeillion Swtan yn barod iawn i gefnogi’r cwricwlwm cenedlaethol lle bo’n bosibl.

Yn Rhagfyr mae Swtan yn dathlu Nadolig yng nghyfnod 1900. Bydd addurniadau a bwyd traddodiadol yn cael eu harddangos a bydd cyfle i’r plant wneud crefftau a gwylio arddangosfa o deganau traddodiadol yn gweithio.

Hefyd gerllaw mae Porth Swtan sy’n draeth glân, diogel a thywodlyd gyda chlogwyni a phyllau glan môr ac ati. Mae mynediad ato’n dibynnu ar y llanw wrth gwrs.

Hefyd mae cyfle i weld a thrafod cimychiaid byw (a gedwir mewn tanc) drwy garedigrwydd perchennog "Y Lobster Pot" os bydd rhai yno.

Click here i anfon e-bost atom i gael mwy o wybodaeth ynglŷn â bwcio, prisiau ac ati


Mae Swtan yn cynnig cyfleoedd i blant brofi bywyd yng ngyfnod 1900au. 

Rydym yn gallu cynnig themauvbarbennig megis:- Dyddiau'r wythnos, Diwrnod golchi, 100 mlynedd yn ol, Diwrnod ym mywyd....ayyb


alt

Mae'r gweithgareddau yn addas ar gyfer Meithrin, Cyfnod Sylfaen, CA1 a CA2

Gellir trefnu'r themau o flaen llaw gyda'r Swyddog Cyswllt Ysgolion.

Dim mwy na 25 o blant.

Codir pris o £1 y disgybl.

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb, a fyddech cystal a chysylltu efo Catherine Jones (Swyddog Cyswllt Ysgolion) ar 01407 831420 neu cathclwch@hotmail.co.uk

Neu Margaret Owen (Ysgrifennydd Cyfeillion Swtan) ar 01407 730186 neu drwy e-bost [gweler tudalen  gysylltu]  

Last Updated on Friday, 23 June 2017 14:33
 

ARTISTIAID

Cewch eich ysbrydoli ym mwthyn Swtan. Rydym yn cynnal diwrnodau a phenwythnosau arbennig yng nghwmni artistiaid.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ...

CYFEILLION

Cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno â ‘Chyfeillion Swtan’, a sut y gallwch CHI helpu i adfer a chynnal y bwthyn ...

YSGOLION

Mae Swtan yn lle delfrydol i ysgolion mewn wneud gwaith maes. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Swtan i’w gynnig i ysgolion a cholegau Cliciwch yma...